2006-06-15

Jeg kender en BÅD!

Her er den på DANSK! http://www.sendmefile.com/00387692 Och den här gången är det solklart, det är en BÅT å ingenting annat!

Botten Anna, Boten Anna, Båten Anna. Och nu er hun en BÅD. Hon är mångsidig vår Anna, ja INGET kan slå våran båt!

Inga kommentarer: