2008-04-07

Faktoid i sydsvenskan - sydsvenskan har FEL!

Sydsvenskan skriver om semafortecknen som bildar peacetecknet. Det verkar vara en faktoid..

Peacetecknet är en stiliserad gubbe in dispair.

"I was in despair. Deep despair. I drew myself: the representative of an individual in despair, with hands palm outstretched outwards and downwards in the manner of Goya's peasant before the firing squad. I formalised the drawing into a line and put a circle round it."

Hexmasters Faktoider med peacetecknet.

Å du, artikelförfattaren? Varför kommer peacetecknet att finnas långt efter människan, och varför kommer den att vara god då?

peace out!

Inga kommentarer: