2009-03-08

Att göra världen bättre

Lars Vilks:CNN:
men.. gympadojor och knytnävar på pansarpolisbilar... Varför då?

Inga kommentarer: