2009-04-21

jag vet hans hemlighet.Hemligheten är okunskap. Han VET inte att man inte kan göra sådär.

Okunnighet är styrka. Fråga Bosse Ringholm!

Inga kommentarer: