2009-09-14

En förlorad symbol


Marmoream relinquo, quam latericiam accepi.

eller "AOFACFSOA FSZWBEIC EIOA ZOHSFWQWOA OQQSDW" som sprids av dan browns pr-folk.

Man ska vara delaktig och knäcka koder, så den där sprids på facebook och twitter och sånt.

Jag gillade da vincikoden, så jag ser fram emot ytterligare en likadan bok.. Den förlorade symbolen! :) Kommer i morrn, på engelska, och om en månad på svenska!

1 kommentar:

Henrik Sundström sa...

BBC om Brown, NY och frimurare