2010-01-26

Världen är absurd, läs en absurd bok!

Discordianism, The Principia Discordia.pdf

Inga kommentarer: