2010-03-13

Rent mjölVarför är ni emot FRA-lagen och Datalagringsdirektivet? Vill ni inte fånga terrorister?

Kort svar: Jo, det vill vi. Men det är viktigt att man gör det på ett sätt som inte tar ifrån vanliga, hederliga människor deras rätt till ett privatliv.

Längre svar:Alla människor behöver en privat sfär. Alla behöver kunna tala förtroligt med vem de vill, när de vill och hur de vill, utan att någon annan lägger sig i. Det är en grundförutsättning för ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Den privata sfären måste därför skyddas. Staten får inte inkräkta på den om det inte finns en reell brottsmisstanke. I och med att FRA-lagen röstades igenom har du inte längre någon möjlighet att veta om de samtal du för med familj och vänner är privata. Du kan inte veta om dina mejl hamnar i FRA:s filter eller ej. Om Datalagringsdirektivet går igenom kommer det dessutom att samlas in information om när, hur, var och vem du kontaktar. Det betyder att vanliga, hederliga medborgare som inte misstänks för något brott behandlas som om de vore brottslingar. Övervakning av det här slaget har inte bara ett högt integritetspris, den kostar dessutom mycket pengar. Det är pengar som du betalar.

Vill ni inte att artister och författare ska få betalt för sitt arbete?

Kort svar:Jo, det är klart att de ska kunna tjäna pengar. De tjänar pengar nu och de kommer att tjäna pengar i framtiden. Det enda som skiljer är att de kommer att kunna tjäna pengar på nya och fler sätt, tack vare internet.

Långt svar:Jo, det är klart att de ska kunna tjäna pengar. Det måste dock finnas en balans. Dagens upphovsrätt gynnar de stora marknadsaktörerna på bekostnad av både enskilda kreatörer och konsumenter. Vi vill inte avskaffa upphovsrätten, men vi vill att den anpassas efter dagens teknik. Vi vill behålla den ideella upphovsrätten som den är och begränsa den kommersiella upphovsrätten till fem år. Vi vill också tillåta fildelning för privat bruk. Fildelning gynnar både kreatörer och konsumenter och därför är det viktigt att stoppa lagar som verkar för att hindra fildelning. Vi vill, helt enkelt, jämna ut spelplanen för de som arbetar med kultur och därmed också bredda kulturen och förbättra tillgängligheten för kulturkonsumenterna.

Inga kommentarer: