2010-05-26

I brist på roliga reaktioner på kungalagen nedan....

12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild
eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka
förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas
sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller
fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1444).Sokrates dömdes till döden, officiellt anklagad för att inte erkänna Atens gudar och för att förleda ungdomen. Försvarstalet, som Sokrates gav inför domstolen, finns återgett i Platons Apologien.

Inga kommentarer: