2010-05-28

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument (Svenska kyrkans kyrkoordning 1 kap., 1 §)

Jahaja, den där augsburgska bekännelsen gäller visst inte bara kungen, utan även de 72% av befolkningen som är medlem i svenska kyrkan. Håhå jaja. 

http://uturkyrkan.se/

Inga kommentarer: