2010-05-10

Varför ska man respektera lagar i ett sådanhär land?

I Sverige är det en grundläggande rättsprincip att man måste kunna de lagar som man berörs av. Försök till exempel att undkomma straff genom att hävda att du inte kände till att det är förbjudet att köra för fort. Eller att du inte visste att det är lag på att man måste betala skatt.

Denna skyldighet gäller dock onekligen inte om man är chef inom säkerhetspolisen.

Som Metro kunde avslöja i måndags så har åklagarmyndigheten beslutat att sex höga chefer vid Säpo slipper åtal för tjänstefel – trots att de under fem år har varit ansvariga för att "systematiskt och i betydande omfattning" bryta mot lagen när det gäller hemlig avlyssning.

Enligt åklagaren är orsaken till nedläggningsbeslutet, uttryckligen, att cheferna är alltför inkompetenta för att kunna åtalas. De har nämligen inte fått tillräcklig juridisk utbildning för att kunna sköta sina jobb.

Detta handlar alltså om de högsta cheferna på de enheter som är ansvariga för att bekämpa bland annat terrorism och spioneri i Sverige: Polisintendenter och polisöverintendenter som förvaltar ett enastående stort förtroende från riksdag och regering och som rimligtvis borde kunna rabbla dessa lagar i sömnen. Nu kommer de undan åtal genom att skylla på att de inte kunde lagen – någonting som ingen vanlig medborgare hade gjort.

Jag ska ta ett exempel. Dagen innan åklagaren beslutade att lägga ned åtalet mot Säpo-cheferna så fälldes tre kriminalvårdare för tjänstefel sedan en intagen hade hängt sig på häktet. Även kriminalvårdarna hävdade att de inte visste vilka bestämmelser som gällde. Detta avvisades dock av domstolarna eftersom de som statstjänstemän ansågs ha en ovillkorlig skyldighet att hålla sig uppdaterade om sådant.

Kanske finns det alltså någon hemlig lag som gäller enbart för höga chefer inom Säpo. Det är lite oklart i nuläget. Men en sak är i varje fall klar: Om man som chef inom Säpo anses vara så inkompetent att man inte ens kan ställas till svars för sina gärningar i domstol så är man i varje fall tillräckligt kompetent för att få behålla sin chefsposition, vilket fem av dem har fått göra. Den sjätte har till och med blivit befordrad.


Metro.

Inga kommentarer: