2010-07-05

Åh nej! Inte BORGARBALOO!
Ja, det är ju faktiskt val...

Andra om valet. Intressant?

Inga kommentarer: