2010-12-20

Visste du att Sverige är stat51?

 

 

.. svenska staten på order från USA spärrade en persons tillgångar i flera år utan minsta bevis?

.. projektet Echelon startade redan på 40talet?

.. svenska medborgare behöver inget visum till USA.

.. har likt USA utsatt det egna landets urbefolkning, i kallade samer, för en kraftigt negativ diskriminering.

.. svenska toppolitiker konspirerar i hemlighet med amerikanska ambassaden om hur man ska manipulera den svenska opinionen så att den blir mer positiv till kriget i Afghanistan.

.. den amerikanska lydstaten samarbetar med Polen i “Eastern Partnership” och utgör därigenom en hemlig amerikansk spjutspets mot ryskt inflytande i östra Europa. Hela läckan.

.. svenska tjänstemän på justitieminister Beatrice Asks departement döljer för svenska riksdagen och de svenska medborgarna att man i hemlighet samarbetar med amerikanska myndigheter om frågor som rör liv och död samt Rikets säkerhet

Visste du Visste_du_(ännu_mer!)

, , , , , , , intressant?

Inga kommentarer: