2007-03-13

One

A Poem


A Raven

Midnights so dreary, tired and weary,
Silently pondering volumes extolling all by-now obsolete lore.
During my rather long nap - the weirdest tap!
An ominous vibrating sound disturbing my chamber's antedoor.
"This", I whispered quietly, "I ignore".

Första ordet har 3 bokstäver. Andra 1. Nästa har 4. Det blir 3.14.

One a Poem.

Den kompletta dikten innehåller de första 4000 decimalerna av PI på det viset!


http://users.aol.com/s6sj7gt/cadtext.htm

2007-03-06

Kina censurerar mig!

Jag testade den här bloggen på http://www.greatfirewallofchina.org/test/. Jag skriver tydligen saker som är misshagliga för det kinesiska styret. Eller nåt.

Eller så har dom spärrat alla bloggservrar de hittat. Mest troligt. Fast det känns bra att vara så viktig att man blir censurerad.