2008-11-26

Databuss

En buss som informationen åker på i en dator.
Inga kommentarer: