2008-12-08

När man står på Sveriges östligaste del, så har man Finland till väster!

Jaha. Och vad har faidros druckit då? Tjae... i ärlighetens namn.. så måste jag nog erkänna att jag inte hann med nåt morgonkaffe i morse. Men Märket, en ö mellan Åland och Sverige, den finns. Och den har en helmärklig gränsdragning!Finns lite sköna skrönor om ön, att man under alkoholförbudstiden i finland helt enkelt gick över till svenska sidan och tog sig en sup. Och skrönan om fyrvaktaren och hans hustrus sovrum som delades av en landsgräns. Sant är dock att det var finnarna som uppförde fyren, på svensk mark. När man ändrade på gränsen 1982 så såg man till att fyren hamnade på finsk mark.

Och finska fyrsällskapet säljer "rädda märket"-saker: http://www.lighthousesociety.fi/swe/fyrsallskapet/produkter/radda_market_-produkter/ Det är de som sköter om fyren på Märket numera. Fast det är lite lättare idag, med solceller och sånt, snarare än att man är tvungen att ha nån mänsklig fyrvaktare på plats.

Märklig liten ö, det där!

Inga kommentarer: