2009-05-07

516 följt av arton nollor

Det är inflationen i procent per år i Zimbabwe. Så säger den här siten.

Fast så skiter de i sin egen valuta numera...

Inga kommentarer: