2005-06-26

Lalehpost!

Skit i usa och deras dyngmedia, idag har jag fått epost från Laleh! Fanmail lönar sig! *glad*

Laleh tar sjumilasteg
Laleh vill ha kontrollen över sin musik
(mer laleh längre ner på bloggen)

Inga kommentarer: