2009-01-16

noll noll noll...


Nu ska vi se, hur många nollor är det?


Hmm. Bäst att inte räkna, bättre att handla för den, på ett dygn halveras värdet!

Edit: När jag skrev inlägget var den där sedeln värd ca 250 svenska pesetas. Bara att halvera en gång per dygn sedan dess. Kul med inflation...

Inga kommentarer: